Kjøpsbetingelser

Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra Skjervheimgruppen AS (Helsestasjonsbutikken.no, med1.no og Skjervheimgruppen.no) til kjøper. Med "kjøper" menes i dette dokumentet person, firma, institusjon, organisasjon, etat, forening, bedrift eller næringsdrivende som bestiller en vare fra en av våre butikker. Med "selger" menes i dette dokumentet Skjervheimgruppen AS.

Organisasjonsnummer 914 775 396MVA

Skjervheimgruppen AS
Frakkagjerdvegen 191
5563 Førresfjorden
Norge

og blir i det følgende benevnt "vi" eller "oss".

 

Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi gjør vårt beste for å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrivefeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere eller selge, i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Vi forbeholder oss retten til å avvise eller slette en ordre hvis det ved en feil ligger ute en vesentlig feil pris i vår nettbutikk.

Den reelle fargen på et produkt kan enkelte ganger være litt ulik fra slik fargen oppleves på nettbutikken via skjermen din. Er det svært viktig for deg å vite hvordan eksakt farge ser ut på det fysiske produktet; ta kontakt med oss før du fullfører bestillingen. 

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

 

Pris

Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme i kassen og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet, som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m. Det kommer ingen kostnader i tillegg til dette. 

På produkter vi har markedsført med "Prisgaranti" garanterer vi at du skal få lavest pris på dette produktet hos oss. Skulle du finne et identisk likt produkt hos en annen tilbyder til lavere markedsført pris, vil vi tilbakebetale mellomlegget mellom det du har betalt og den andre tilbyderens pris. Prisgarantien gjelder alltid i 30 dager etter at du har kjøpt produktet.

 

Bestilling og betaling

Kunden er ansvarlig for å legge inn riktige opplysninger som angitt ved feltene i kassen. Hvis et forsendelse blir returnert pga. feil utfylt adresse eller navn, vil kunden bli belastet for ekstra fraktkostnader.

Betaling skjer i de fleste tilfeller med kredittkort, debetkort, Vipps eller faktura. Vi aksepterer VISA og Mastercard. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Dette gjelder bare kunder over 18 år. Dersom kunden bruker kredittkort, Vipps eller debetkort ved betaling, kan vi reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes ut.

Ved salg til offentlig sektor og næringsvirksomhet vil fakturering i utgangspunktet skje via EHF.

 

Medisinsk utstyr til privatpersoner

Enkelte av våre produkter selges ikke til privatpersoner. Dette fordi noen produkter krever oppfølging eller opplæring av helsepersonell. Vi kan derfor nekte å gjennomføre noen salg til privatpersoner, med dette som grunnlag.

Noen produkter er på nettsiden merket med at de er laget for, eller tiltenkt, profesjonell bruk. Disse produktene skal bare brukes i helsevesenet, eller av fagpersonell som har nødvendig opplæring. Vi tar ikke ansvar for bruk av disse produktene når de brukes av privatpersoner. 

 

Levering og forsinkelse

Når du har fullført bestillingen din hos oss, vil vi normalt sende ut varer som er på lager, senest neste virkedag. For bestillinger hvor ikke alle varer er på lager, kan en måtte vente til bestillngen er komplett. Enkelte ganger kan en bestilling bli delt opp, og varer bli sendt i ulike forsendelser. Oppgitt lagerstatus for fjernlager, og leveringstid for bestillingsvarer, er estimert status. Reell leveringstid kan avvike fra disse.

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Leveringsmåten "Levering til ytterdør" betyr at produktet i utgangspunktet leveres rett utenfor eller innenfor ytterdøren til bygget. 

Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen. 

Når du mottar leveransen fra oss må du kontrollere at forsendelsen ser hel og uskadet ut, før du signerer på leveringen til transportøren. Hvis emballasjen på forsendelsen ser skadet ut, eller du ser at produktet inni er skadet, må dette anføres på fraktbrev (det stedet du signerer for mottatt leveranse) før du signerer dette hos transportøren. I slike tilfeller anbefaler vi å vente med å å åpne forpakningen til dere har kontaktet oss. Ta gjerne bilde av skadet emballaje eller produkt som dokumentasjon.

Ta kontakt med oss om du ikke har mottatt forsendelsen din innen 21 dager fra den ble sendt ut fra oss. Vi sender ikke ut nye varer for forsendelser som er blitt borte i postgang, og som det ikke er meldt fra til oss om innen 21 dager etter at de ble sendt ut.

Leveranser som sendes til post i butikk/postkontor må hentes innen syv dager. En pakke som som ikke blir hentet innen tiden går i retur til oss, og mottaker vil bli ilagt gebyr for uavhentet pakke (se punktet "retur av varer").

Større forsendelser kan bli levert på palle eller med annen tyngre emballasje (f.eks. treverk, papp, isopor). Vi har dessverre ikke mulighet til å ta pallen eller emballasjen i retur.

 

Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene ber vi om at du straks undersøker om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, og om produktene har feil eller mangler som ikke er synlig ved mottakelsen. Ved mangelfull levering, skader eller andre feil må du kontakte oss innen så fort som mulig og senest to virkedager etter at du har mottatt varene, slik at vi kan undersøke og rette opp feilen. Om du ikke melder fra om transportskader innen to virkedager, vil ikke transportskaden bli dekket eller utbedret av selger eller transportør.

 

Reklamasjon ved kjøp som ikke er forbrukerkjøp

Hvis du handler som en bedrift, virksomhet, organisasjon eller annen næringsrdrivende, er kjøpet ikke et forbrukerkjøp. Kjøpet reguleres da etter kjøpsloven, om ikke annet er avtalt eller fremkommer i våre kjøpsbetingelser.

Feil eller mangler på et produkt må meldes til oss straks du oppdager, eller burde oppdaget, feilen. Reklamasjonstiden løper fra den datoen produktet blir sendt ut fra selgers lager, eller blir sendt ut fra leverandørens lager direkte til kunde.

Om ikke annet er oppgitt eller avtalt, er reklamasjonsfristen to år. På enkelte produtker er det kortere reklamasjonsfrist enn to år. Da er dette oppgitt i produktbeskrivelsen på nettsiden, og kunden godtar enn kortere reklamasjonsfrist enn to år når bestillingen gjøres.

 

Reklamasjon og angrerett ved forbrukerkjøp

Som forbruker (privatperson) har du rett til å reklamere iht. forbrukskjøpsloven. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten. Retten til å reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år.

Det er den personen som har kjøpt produktet av oss som må kontakte oss ved en reklamasjon. Vi behandler ikke reklamasjoner fra personer som har kjøpt et produkt brukt fra noen andre enn oss.

Angretten gjelder kun ved salg til forbrukere jf Angrerettloven §1. Forbrukere kan, uten å oppgi årsak, gå fra kjøpsavtalen med oss. Angrefristen er 14 dager fra du mottok produktet fra oss. Du kan undersøke produktet, men produktet kan ikke brukes eller behandles på en slik måte at salgsverdien til produktet reduseres. Ingen returer godtas uten at dette er avtalt skriftlig på forhånd.

Det er ikke angrerett på produkter som er spesialtilpasset eller spesiallaget (gravert, laget etter mål og ønske) ut fra kjøperens ønske. Angreretten gjelder heller ikke for medisinsk utstyr, eller for produkter som av hensyn til hygiene eller helsevern ikke kan selges videre når forseglingen er brutt jf. Angrerettloven §22.

Ved bruk av angreretten skal kjøper dekke kostnaden for retur av produktet.

Å la være å hente en pakke på postkontoret eller på post i butikk, regnes ikke som bruk av angreretten. Ved bruk av angreretten skal kunden hente pakken på postkontoret/post i butikk og alltid kontakte oss før returen skjer. For pakker som ikke blir hentet på postkontor/post i butikk gjelder dette: Se i punktet "Retur av varer".

Ved retur skal produktet og produktets originalemballasje alltid legges opp i en transportemballasje slik at den original produktemballasjen ikke blir skadet.

Forøvrig viser vi til Angrerettsloven bestemmelser.

 

Næringskjøp

For kjøpere som ikke er forbrukere (dvs. helsevesen, bedrifter, organisasjoner eller annen næringsvirksomhet), gjelder kjøpslovens bestemmelser.

 

Retur av varer

For retur av varer som ikke er under angrerett for forbrukere (privatpersoner), gjelder disse betingelsene:

  • Det finnes en del produkter som vi av ulike årsaker ikke kan ta i retur, derfor må en retur alltid avklares med oss først. Bestillingsvarer, eller varer som sendes fra fjernlager, tas ikke i retur. Forsinkelse av leveringstidspunkt kan forekomme, og dette gir ikke grunnlag for retur av bestillingsvarer eller varer som sendes fra fjernlager.
  • Returnerte varer må være ubrukt, uskadet og i uskadet og hel emballasje. Hvis original emballasje er skadet eller mangelfull vil tilbakebetalingen for produktet bli avkortet med 25-50%.
  • Ved godkjent retur vil det tilkomme et returgebyr på 7,5% av produktprisen, og minst kr 259,- eks. mva. Frakt ut til kjøper blir ikke tilbakebetalt. Eventuell returfrakt som betales av selger, vil bli belastet kjøper.
  • For pakker til privatpersoner, som ikke blir hentet på postkontor/post i butikk, vil kunden bli belastet gebyr (kr 349,- inkl. mva.) for uavhentet pakke. Dette dekker våre kostander for utsending av pakke, returfrakt, ekspedering og emballasje.
  • For pakker som ikke kommer fram til mottaker eller blir returnert på grunn av at kunde har lagt inn feil adresse, vil det gjelde de samme vilkårene som i punktet ovenfor.

 

Verksted og service

  • Ved innsending av produkter som skal til service eller reparasjon på verksted, er kjøper ansvarlig for tilfredsstillende emballering. Det vil ikke bli gitt erstatning for produkter som blir skadet i transport i dette tilfellet. Også i de tilfellene hvor selger sender ut fraktetikett vil det være kjøper som bærer ansvaret og risikoen for transporten inn til verksted.
  • Garantisaker dekkes av selger. For skader eller mangler som ikke dekkes av garanti, kan det påløpe kostnader for feilsøk, reparasjon, dele- og fraktkostnader. Ved større reparasjoner vil du alltid bli kontaktet først.

 

Personopplysninger

Se vår personvernerklæring for informasjon om selskapets behandling av personopplysninger.

 

Salgspant

Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen, inkludert renter og omkostninger, er betalt i sin helhet.

 

Videresalg

Det tillates ikke at produktene videreselges til kjøpere i andre land enn Norge, uten at dette er avklart med Selger.

 

Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra Skjervheimgruppen AS til forbrukere, der ikke annet er oppgitt.