Personvern

Personvernerklæring for Skjervheimgruppen

Sist oppdatert: august 2020

 

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Skjervheimgruppen AS, og våre butikker (www.helsestasjonsbutikken.nowww.med1.no og www.skjervheimgruppen.no ), behandler personopplysninger.

Skjervheimgruppen AS, ved daglig leder, er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger (databehandlingsansvarlig), og har det øverste ansvaret for å sikre at all behandling og håndtering av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldene lovgivning.

Skjervheimgruppen AS deler ikke personopplysninger med andre, eller bruker opplysningene til andre formål, enn det som er angitt i denne personvernerklæringen.

Har du spørsmål, ønsker innsyn eller ønsker å slette opplysninger som er lagret om deg, kan du kontakte oss: Skjervheimgruppen AS  (Org. Nr. 914 775 396), Frakkagjerdvegen 191, 5563 Førresfjorden, Telefon: 21 09 54 65 

 

 

1 Hvor hentes opplysningen fra?

Personopplysninger innhentes fra de som besøker og/eller handler fra våre nettsider www.helsestasjonsbutikken.no , www.med1.no og www.skjervheimgruppen.no .

Hvis du er i kontakt med oss via telefon, e-post eller ved personlig kontakt, vil opplysningene dine lagres og behandles etter samme regler som ved besøk/handel på våre nettsider.

Kunder føres ikke opp på vårt elektroniske nyhetsbrev uten at en har gitt oss samtykke til dette.

 

 

2 Hvilke opplysninger lagres hos oss?

Ved kontakt med oss vil vi registrere og lagre dette om deg:

 • Eventuelt virksomhetens navn.
 • E-post adresse.
 • Leverings- og fakturaadresse.
 • Ordreinformasjon og kjøpshistorikk (Produkter, priser, serienummer o.l.).
 • Bevegelser og klikk på nettsidene.
 • Innhold i kundehenvendelser.
 • Enhetsinformasjon – f.eks. IP-adresse, nettleserinnstillinger, operativsystem o.l.

 

 

3 Formålet med innsamling av opplysninger

De personopplysningene vi samler inn vil, eller kan, brukes til:

 • Registrering av bestillinger og betalinger, behandling av ordre og utsending av varer.
 • Dokumentasjon for behandling av eventuelle reklamasjoner, service og saker vedrørende produktansvar.
 • Utsendelse av nyhetsbrev og reklame.
 • Behandling og arkivering av henvendelser til kundeservice.
 • Data for personalisering av sideinnhold og tilbud, og persontilpasset markedsføring.

 

 

4 Hvem får tilgang til opplysningene?

Opplysningen som samles inn blir ikke solgt eller videresendt til andre utenfor vår kontroll. Dette står imidlertid ikke i veien for at vi kan bruke underleverandører (databehandlere) for å utføre deler av databehandlingen.  Vi bruker eksterne databehandlere for:

 • Netthandelssystemer (nettside plattform med integrasjoner)
 • E-post og kundeservicesystem
 • Regnskapssystem
 • Analyse
 • Betalingstjenester (betaling med kort, faktura eller Vipps)
 • Markedsføring (Elektronisk nyhetsbrev, persontilpasset reklame)

Våre databehandlere er bundet gjennom avtaler som regulerer hvordan dataene skal behandles.

I tillegg vil opplysninger bli gitt videre til eksterne leverandører av logistikk og transporttjenester, for at ordren skal kunne pakkes og leveres til deg.

 

 

5 Sikkerhet

Skjervheimgruppen AS bruker HTTPS kommunikasjon for kryptert og sikker overføringen av data mellom deg og våre nettsider.

 

 

6 Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Skjevheimgruppen AS ønsker alltid å gi kundene den beste opplevelsen før, under og etter en handel. Derfor brukes det informasjonskapsler (cookies), som er små tekstfiler som lagres på din datamaskin, nettbrett eller telefon for å optimere brukeropplevelsen på våre nettsider.

Kontakt oss om du ønsker informasjon om hvilke cookies som brukes når du besøker våre nettsider.

 

 

7 Lagring og oppbevaring

Personopplysninger vil bli lagret hos oss så lenge vi har behov for å oppbevare opplysningene.

Skjervheimgruppen AS leverer en del utstyr som er beregnet for svært lang levetid. For å kunne gi tilfredsstillende service ved reklamasjoner, ved bestilling av deler og besvare servicehenvendelser generelt, vil vi derfor lagre ordreopplysninger og ordrehistorikk hos oss i opp til 25 år før det blir slettet.

Kunder med private epostadresser, som har vært inaktive på vårt elektronisk nyhetsbrev (ikke åpnet det) i to år, vil bli slettet fra nyhetsbrevet automatisk. Kunder med virksomhet/bedrift e-postadresse som har vært inaktive på vårt nyhetsbrev (ikke åpnet det) i fem år, vil bli slettet fra nyhetsbrevet automatisk.

Ønsker en å bli slettet før dette, kan en når som helst kontakte kundeservice og be om å bli slettet fra nyhetsbrevet.

 

 

8 Rett til innsyn, korrigering og sletting

Alle som ber om det har rett til grunnleggende informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningslovens § 18, 1. ledd.).

Du kan når som helst kontakte oss for å be om innsyn i opplysningene som er lagret om deg.  Du har også rett til å be om at uriktige opplysninger, eller opplysninger som er innhentet på feil grunnlag, slettes. Du kan også be om at samtykke du har gitt trekkes tilbake. Vi kan imidlertid ikke slette informasjon som behøves for å kunne etterkomme offentlige krav og pålegg, f.eks etter kjøpsloven og regnskapsloven.

 

 

9 Klage

Dersom du mener at dine opplysninger er registrert på feilaktig grunnlag eller i strid med dine ønsker, ber vi deg straks ta kontakt med oss. Du har også rett til å bringe saken opp for det norske Datatilsynet.  Kontaktinformasjon og retningslinjer finner du på deres hjemmeside www.datatilsynet.no